30. Spiegelbeelden

Weer eens iets anders. De aanspeelbal en de derde bal, de raakbal, liggen op gespiegelde posities op het biljart. Tenminste, als je de positie beziet vanuit het middenacquit. Hier ligt de positie ruim en op afstand uit de hoeken.

Dit is lastig om te bespelen. We willen immers naar een hoek, of in ieder geval de tijdelijke veiligheid van een positie bij een band. Aardig is wel dat de uitwerking gezocht wordt in een eenbandstoot en een tweebandstoot. Er zijn geen wonderen van te verwachten. Het is meer een redelijk bruikbare oplossing aanbieden. Bij een eenvoudiger vervolg, dichter bijeen, kan verder gewerkt worden aan verzamelen. Als je niet in een keer kan verzamelen, dan maar vanuit meerdere stootbeelden. De eenbandstoot moet met een heel rustig tempo bespeeld worden. De rolafstand is maar gering. De aanspeelbal mag best traag uitrollen. Dan resteert er nog steeds een dominante positie richting korte band. Liefst zachtjes aanrollen op drie. Dan houd je controle.

De tweebandstoot is complexer. Halfvol op twee. De aanspeelbal rolt naar punt 11 bij de band. Daarom mag je de raakbal een beetje opduwen. Op die manier breng je aanspeelbal en raakbal dichter bij elkaar. Mogelijk kun je dan verder werken in de richting van de korte band, om in positie dominant te worden. Ik denk dat, zoals in veel situaties, de uitwerking van het stootbeeld sterk afhankelijk is van de kwaliteit van het biljart, de ballen en het materiaal waarmee u speelt.

Dat geldt feitelijk voor de aanpak in elke positie. De andere studie, met als basisposities 9 en 37 is eenvoudiger, door de ligging in de hoekrichtingen. Ook in die aanpak van de 4 situaties is goed te zien en terug te lezen, dat er lang niet altijd in een keer verzameld kan worden. Caramboleren en verder bouwen is dan de opdracht. Niets forceren.

De posities zijn uitgewerkt op een 3 jaar oude goed bespeelbare Gabriels-biljarttafel, met biljartballen van een half jaar oud, op een goed onderhouden Simonis 300-laken van vier maanden oud.

Veel plezier met het oefenen en bestuderen van de aangeboden posities in spiegelbeeld.

biljarttrainingmetcas-spiegelen1
biljarttrainingmetcas-spiegelen2
biljarttrainingmetcas-spiegelen3