Geschiedenis


Wat er aan vooraf ging…

Het huidige biljartcentrum vindt zijn ontstaan in de geschiedenis van BV Sport en BV Centraal. BV Sport speelde oorspronkelijk in café Sport in Oegstgeest maar later o.a. in café de Rode Leeuw op zolder in een biljartzaal. Toen de eigenaar van de biljartzaal besloot dit te verbouwen dreigde, de biljartzaal te verdwijnen.

januari 21, 1984

Het 1ste biljartcentrum: 1984

De voorzitter van BV Sport Herman Mulder besprak de situatie met de wethouder van Oegstgeest. Deze suggereerde een noodschool gelegen aan de Voscuyl als alternatief.

Het gebouw voldeed niet aan de wensen daarom zocht Mulder contact met JP Haasnoot, voorzitter van BV Centraal. In samenspraak is toen besloten het gebouwtje te kopen van de gemeente tegen het symbolische bedrag van 1 gulden. Een stichting werd eigenaar van het gebouw, droeg zorg voor de verbouwingskosten en verhuurde de tafels aan de verenigingen. Het bestuur van de stichting bestond per 20-06-1963 uit JP. Haasnoot, H. Mulder, P. v Vliet, A.de Vries, H. Zwaan.

De kosten van de verbouwing, 45.000 gulden, werden opgebracht door voetbaltoto gelden, schuldbekentenissen van 100 gulden en leningen. De KNBB schonk 2 biljarts ter waarde van 5000 gulden.

Op 21-01-1984 opende burgemeester Scheenstra het biljartcentrum dat beschikte over 4 kleine tafels.

januari 21, 1984
augustus 23, 1989

Het 2de biljartcentrum: 1989

Het centrum werd zo druk bezocht dat de verenigingen een ledenstop instelden. De 3-banden spelers hadden de wens om over een match tafel te willen beschikken. En het gebouw had zijn technische beperkingen. Reden waarom door het nieuwe bestuur (voorzitter L. v. Ingen Schenau en L. Lensen) gezocht werd naar een ander beter en groter onderkomen. Het oog viel op het terrein van rioolzuivering installatie ook aan De Voscuyl.

De gemeente ging akkoord met de plannen en verleende een bouwvergunning in 1989. De kosten raming voor het nieuwe gebouw: 400.000 gulden. Heineken verstrekte een lening van 50.000 gulden en de stichting sloot voor het resterende bedrag (met gemeentegarantie) een hypothecaire lening af.

Op 23 augustus 1989 vond de officiële opening plaats. Het centrum beschikte toen over 4 kleine tafels en 2 grote matchtafels. In 1998 vond er, vanwege grote vraag, uitbreiding plaats met een 5e kleine biljart.

augustus 23, 1989
februari 29, 2008

Het huidige biljartcentrum: 2008

De gemeente Oegstgeest had de ambitie om een sporthal te gaan bouwen. En de locatie die men daarvoor op het oog had was precies de plaats waar op dat moment het biljartcentrum stond.

De gemeente bood de Stichting de kans een nieuw biljartcentrum te bouwen op de locatie direct gelegen naast de sporthal. Het bestuur van het biljartcentrum greep dit met beide handen aan. Er werd een prachtige biljartaccommodatie gerealiseerd met 10 kleine tafels, 2 matchtafels, een bestuurskamer, kleedruimte, keuken en bar. Een locatie waar zowel de recreatieve als de competitieve biljarter tegen redelijke prijzen onder prima omstandigheden (klimaat controle) zijn hobby kan beoefenen.

Op 29 feb. 2008 werd o.l.v. het bestuur (W. v. Dongen, H. Hamaker, B. v. Ingen Schenau, C. Juffermans, Th. d. Haas, R. Meere,) de spiksplinternieuwe biljartzaal in gebruik genomen. De officiële opening is op 23-08-2008.

Vanaf het begin maken wekelijks 200-250 biljarters gebruik van het centrum. Reden waarom besloten werd om in 2013 een 10e kleine tafel te plaatsen.

februari 29, 2008