Stichting Biljartcentrum Oegstgeest


Doelstelling

De Stichting Biljart Centrum Oegstgeest (BCO) stelt zich als doel het bevorderen van biljartactiviteiten, in de ruimste zin des woords, in de gemeente Oegstgeest en omgeving.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het beheren van een top biljart accommodatie met kwalitatief zeer goed materiaal voor een breed publiek. Het centrum richt zich uitsluitend op carambole biljarten waar zowel de recreatieve, de wedstrijdbiljarter, de topbiljarter de vrije en ook de ongeoefende biljarter zich thuis voelt. Dit doen ze in een goed herkenbaar, vindbaar en verzorgd onderhouden centrum;
  • Het financieel neutraal exploiteren van het centrum. Gebruikers, bezoekers, biljarters en de verenigingen kunnen er tegen redelijke prijzen terecht om gebruik te maken van de biljart accommodatie en het horeca deel. De stichting draagt zorg voor een goed onderhouden gebouw en heeft geen winstoogmerk;
  • Het uitdragen en bevorderen van de biljartsport. Zij doet dit door het (laten) organiseren van evenementen op biljartgebied, het onderhouden van relevante contacten en het aanbieden van biljartlessen door middel van de Biljart Academie Oegstgeest.

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit ten minste drie personen en is verantwoordelijk voor het beleid, de financiën, de organisatie en de accommodatie. Om de dagelijkse gang van zaken goed te organiseren heeft het bestuur twee werkgroepen ingesteld. Elke werkgroep heeft een coördinator en een aanspreekpunt in het bestuur. Zo is er een werkgroep voor de horeca en een werkgroep voor het beheer van de biljartzaal.

Adviesraad

De stichting kent een adviesraad, gevormd door de voorzitters van de besturen van de biljartverenigingen die middels een overeenkomst gebruik maken van de accommodatie van de stichting. De adviesraad wordt tenminste twee keer per jaar door het bestuur van de stichting geïnformeerd over het beleid van en de ontwikkelingen binnen de stichting.