De Biljartacademie


Beter worden in biljarten….

maak daarom kennis met “Biljart Academie Oegstgeest” Onder leiding van een van onze ervaren instructeurs, vergroot u in een vijftal lessen als beginnende of gevorderde speler uw kennis van het biljarten.
Allerlei typen stoten worden geoefend, zoals bandstoten, trekstoten, doorschietstoten enz., ook de piqué en de massé komen aan bod. Uw inzicht wordt vergroot, uw spelniveau gaat omhoog en het plezier in het biljarten wordt vergroot!

De Biljart Academie Oegstgeest verzorgt oefen- en lesactiviteiten in alle vormen van carambolebiljart, met uitzondering van het kunststoten. De Academie biedt een uitgebreid scala aan lesmogelijkheden, zowel voor de beginnende biljarters, als voor de meer ervaren spelers. Individueel of in groepen.

Door meer inzicht wordt het echt leuker!

Aan de Biljart Academie is een team van KNBB teaching professionals verbonden. Vakmensen die op basis van uitgebreide ervaring en kwalificatie klaar staan om u te begeleiden in het aanleren of verbeteren van uw spel. Het team heeft een duidelijke missie: u als aankomend of ervaren biljarter te begeleiden in het verbeteren van uw spelniveau, en het verhogen van uw spelplezier in de fascinerende biljartsport.

Een individueel lesprogramma

Elke biljarter heeft zijn eigen manier van biljarten met daarin sterke en minder sterke punten. Ook kunnen bijvoorbeeld houding, keuvoering, voorkeur voor spelsoorten en beleving van biljarten per biljarter verschillen.

Bij aanvang van de lessen bespreken de docenten met de leerling wat de wensen en de verwachtingen zijn en hoeveel tijd de leerling wil steken in het oefenen van de aangeboden oefenstof. Op grond daarvan stelt de docent, rekening houdend met de wensen van de leerling, een lesprogramma samen. Een belangrijk element van het les nemen is het trainen van de aangeboden oefenstof. Het rendement van biljartles is groter naarmate de leerling meer oefent met de aangeboden lesstof. Om die reden zullen de docenten in principe met een gewenst tijdsinterval les geven. Dus niet wekelijks maar eerder 2-3 of4 wekelijks afhankelijk van de hoeveelheid tijd die de leerling kan besteden aan het oefenen/trainen. Omdat het rendement van de les het hoogste is wanneer de docenten aansluiten bij de individuele biljarter zullen de docenten bij voorkeur aan 1 (of hooguit 2) persoon tegelijkertijd les geven.