61. Nogmaals snijden van alle kanten

De snijstoten worden veelal gezien als posities met een tweede bal tegen of dicht bij een band. De aanpak in de getekende situaties is vanuit verschillende invalshoeken. De situaties zijn om redenen van duidelijkheid verplaatst naar het centrum van de tafel. Uit ervaring speel ik de tweede bal meestal halfvol aan om vanuit die aanpak te werken aan een oplossing. Zie afbeelding D.

Het mikken op de buitenrand van de aanspeelbal draagt een grote mate van precisie in zich. Mikken op het zichtvlak van de tweede bal (zie B.)of buiten de balrand (zie A.) kan makkelijker leiden tot een zekere onnauwkeurigheid. Daarom is het halfvol aanspelen op twee op een aparte pagina met verschillende invalshoeken uitgebeeld. Met een afstoot op de hartlijn, zonder zijeffect, is de uitval na contact met de aanspeelbal ongeveer 45 graden. Met een afstoot boven de hartlijn ontwikkelt zich topspin op de stootbal en verkleint de uitvalshoek daardoor met enkele graden. Een intensieve harde afstoot vergroot de uitvalshoek, mede door de onderlinge veerkracht van de biljartballen. Met een afstoot onder de hartlijn kun je dus de uitvalshoek  vanaf de tweede bal ook een beetje vergroten.

Op het tweede blad met tekeningen is de aanspeelhoek meer en minder dan vijfenveertig graden (zie A. en B.). Om de stootbal op de gewenste plek te krijgen op de lange of korte band, kun je de aanspeeldikte op de tweede bal aanpassen. In de tekening is het mikpunt, eenvierde vol en drievierde vol op bal twee, met een stipsterretje aangegeven, evenals de wijking van de tweede bal. Elke halve centimeter zijeffect resultaat in een wijking van ongeveer vijftien graden, na contact met het bandlaken op de neus van de band. Veel wordt natuurlijk ook bepaald door de kwaliteit van het materiaal en stoottechniek van de speler/speelster.

Beide tekenbladen heb ik op verzoek van een biljartlesleerling samengesteld, als aanvulling op de bestaande informatie in columns nr. 20 en 22. Veel plezier toegewenst met het oefenen en instuderen van biljartposities, die zich op het laken kunnen voordoen.

Met biljartgroet, Cas Juffermans.