02. Met een beetje aandacht kunt u uw spel verbeteren

biljartenmetcas

Met een beetje aandacht kunt u uw spel verbeteren.

Het is vreemd dat niemand er iets over zegt of schrijft. Zeer veel sportverenigingen in Nederland zijn wel bekend met de clubtrainer. Zwemmers, schakers, tennissers en zeilers, om er maar een aantal te noemen, zijn bekend met een trainer om hun sport beter te leren.

De biljartwereld kent de biljarttrainer ook. Dit blijft in veel gevallen echter beperkt tot trainingen op nationaal niveau en de begeleiding van jeugdige talenten. Slechts een bescheiden aantal biljartverenigingen permitteert zich de weelde van trainingsbegeleiding.

Om dat gemis op bescheiden wijze te compenseren, reik ik U een aantal adviezen aan.
Het verhaal kan uitgebreid zijn, als we alle elementen in de advieslijst betrekken. Dat zou te veel ruimte vragen en de overzichtelijkheid geen goed doen. Om die reden laat ik de verzorging van de biljarttafel en de kwaliteit van de keu dit keer buiten beschouwing.

biljartinstructie

Alle aandacht wordt gericht op de uitvoering van de afstoot met de stootbal.
In feite wordt in het moment van de afstoot ook alle voorbereiding zichtbaar. Er is geen weg meer terug, de bal is weg en dit ene contactmoment is bepalend voor het stootresultaat.

De speelpositie vraagt om een vaste benadering. In de oefenmomenten met biljartliefhebbers gebruik ik de lettercombinatie Z-I-S-B-U. De Z staat voor Zien. Bekijk de positie op tafel nauwkeurig. Bezie de mogelijkheden via wit en via rood. Maak een bruikbaar speelplan.
Na de keuze voor een speelwijze kunt U instappen. Goed achter de stootbal gaan staan. Vermijdt spanning in benen en armen. In de knieholtes en de elleboog van de voorhandarm moet de strekspanning weg zijn. Even een lichte knik toelaten om ontspannen te zijn. Als de speellijn naar de stootbal goed bekeken is en we goed staan, dan zetten we stoothouding in beweging. In een vast opgebouwde regelmaat toewerken naar de uitvoering van de stoot.
Z-I.-S-B-U staat voor: Zien – Instappen – Staan – Bewegen – Uitvoeren.

Uw spel zal meer rust en opbouw verkrijgen, wanneer elke positie op dezelfde wijze wordt aangepakt. Als aanpak, opbouw en uitvoering willekeurig plaatsvinden, zonder stootplan, dan is het wachten op de misser, omdat er geen controle op de uitvoering bestaat. Juist in de momenten van bijzondere wedstrijdspanning kan controle op het stootplan en de uitvoering de broodnodige mentale balans opleveren. Daarin past zeker ook de verzorging van uw materiaal. Het is voor mij onbegrijpelijk dat er goede biljarters zijn, die niet of nauwelijks er op toezien, dat hun pomerans op de juiste wijze van voldoende krijt wordt voorzien. Goed krijten doe je door er naar te kijken. Je moet er zeker van zijn, dat alles in orde is. Krijten boven tafel en hard tikken met het krijtje op de band, zijn tekenen van innerlijke onrust. Een goede biljarter let op elk gebaar en elke handeling van zijn tegenstander. Zelf ben je ook het voorwerp van observatie. Er wordt op je gelet. Elke negatieve reactie zal een oplettende goede tegenstander in positieve zin benutten, door zich mentaal sterker te gaan voelen. Winnen of verliezen doe je deels door de je speelstijl en deels door je mentale gesteldheid.

Een compleet gastteam maakt een sterkere indruk op de tegenstander, dan wanneer men op willekeurige tijdstippen binnen komt druppelen. Een gesoigneerde goed verzorgde wedstrijdtafel en speelomgeving prikkelen tot betere biljartprestaties van beide teams. Het is zeer hinderlijk als bij aanvang van de wedstrijd er nog van alles geregeld moet worden. Dat komt de kwaliteit van de biljartpartijen veelal niet ten goede. Voor veel mensen is de wedstrijdavond een bijzondere moment in hun sportbeleving. Onder goede omstandigheden is daar, samen met de tegenstanders, een bijzonder genoeglijke avond van te maken. Gun elkaar de winst, nadat je er alles aan hebt gedaan, op sportieve wijze, om de overwinning binnen te halen. Het spreekwoord is nog steeds geldig; “De verliezer bepaalt het genoegen van de winnaar.”

Cas Juffermans – Oegstgeest.