17. Tips voor een goede biljart- en wedstrijdbeleving.

biljartenmetcas

Tips voor een goede biljart- en wedstrijdbeleving.

Onderstaand volgen een aantal tips cq. richtlijnen om de biljartavond van uw KNBB-team zo goed mogelijk te benaderen, beleven en te verwerken en uiteraard gelden ze ook voor andere biljarters die op teambasis actief zijn in de biljartsport.

De volgende wedstrijd begint de dag na de laatste gewonnen/verloren partij.
Het is goed om tijdig te weten tegen wie en welk team de volgende wedstrijd is.
Het kennen van een tegenstander versterkt de inleving en groeiende concentratie.

Zorg er voor op de hoogte te zijn van team en tegenstander(s).
Sommige teams spelen in steeds dezelfde opstelling, andere wisselen van opstelling, afhankelijk van locatie, tegenstander en wedstrijdbelang. Iedereen wil in een team met reserves toch regelmatig aan de beurt komen.

beterniettrekken

Een trainingsbijeenkomst met het biljartteam heeft grote voordelen.
Elke speler heeft stootbeelden die hem niet liggen of te moeilijk zijn. Met elkaar kun je in een training extra oefenen of je spel leren aanpassen. Het is immers de bedoeling om steeds minder zwakheden in je spel te hebben. Vooraf kan op de training al de wedstrijdvolgorde en wedstrijdaanpak besproken worden. Dan kom je op de wedstrijdavond duidelijk en eensgezind over.

Opstelling en wedstrijdgedrag van de tegenstander moeten bekend zijn,
om verrassingen op de wedstrijdavond beperkt te houden.
Ontvang de tegenstander en zorg er voor tijdig aanwezig te zijn. Laat aan de teamleider het verzorgen van de indeling en de administratie over.

In een thuiswedstrijd mag het ontvangende team!! de wedstrijdvolgorde bepalen.
Zorg er voor de nog vermoeide speler pas voor een latere wedstrijd op te stellen. –    Een bezoekend team slechts onder zeer bijzondere omstandigheden ter wille zijn om wijzigingen in de wedstrijdplanning toe te staan. Als een speler veel later zal arriveren, had men beter een reserve in kunnen zetten die wel tijdig aanwezig kon zijn, om zo nodig de eerste partij te kunnen spelen.

Maak in de opstelling gebruik van eigen pluspunten en de zwakheden van de tegenstander.
Niet iedereen kan fris van de lever aan de bak om een wedstrijd te spelen. In een thuiswedstrijd kun je daar gebruik van maken door de volgorde te bepalen. Soms kan het tactisch zijn om een tegenstander die liever als laatste speelt, direct aan tafel te laten komen. Houdt als thuis spelend team het schrijven, maar zeker ook de arbitrage in eigen hand. Thuis tellen en schrijven geeft controle op de wedstrijdsituatie en het beheersen van de wedstrijdomstandigheden.

Ga in een uitwedstrijd als collectief op pad. Samen binnenkomen maakt je sterker.
Probeer samen ruim op tijd aan te komen bij het uitspeeladres. Dan is er tijd voor koffie e.d. en om voldoende te acclimatiseren. Er is dan ook ruim gelegenheid om materiaal klaar te zetten/leggen en bij te praten.

Ontvangst en begroeting moeten correct, neutraal en gastvrij plaatsvinden.
Soms is de begroeting wel eens provocatief (uitdagend), om de komende partijen onder wedstrijddruk te plaatsen. Ervaren teams reageren daar nauwelijks op. U kunt beter uw gevoelde spanning geleidelijk omzetten in concentratie, verzorgd spel en heel veel caramboles op het groene laken. De winnaar heeft altijd gelijk na afloop.

Geef de tegenstanders een passende goede plek om samen de avond als wedstrijd te beleven.
Een slechte ontvangst en een onprettige hoek om de wedstrijden te volgen, kunnen Uw tegenstander prikkelen om het uiterste te doen om tot winst te komen. Een goede ontvangst en een prettig verblijven halen de scherpe kantjes van de partij.

Biljarten is een sport waar alle deelnemers met plezier aan kunnen/willen deelnemen.
Realiseer je goed, dat de tegenstanders van huis zijn gegaan om de volledige winst mee naar huis te nemen. Als ze dat lukt hebben ze recht op waardering. Na een spannend verlopen wedstrijdavond is het goed napraten met een drankje.

Zie er op toe, dat eigen spelers ongestoord, optimaal de wedstrijd in kunnen gaan,
o.l.v. een kundige arbiter, die de hand houdt aan inspeeltijden en spelregels.
Als je de spelregels correct toepast, heeft niemand te klagen over de behandeling. Soms lijkt het wel alsof betere(?) spelers meer (voor)rechten hebben dan anderen.

Het materiaal moet ruim van tevoren, in de loop van de week perfect in orde zijn gebracht.
Daar moet je bij aanvang van de wedstrijd geen omkijken naar hebben. Zorg voor een goede onderlinge taakverdeling in het biljartteam. De eerste klachten gaan over arbitrage en materiaal. Geef de tegenspeler niet de gelegenheid om daar met recht over te klagen. Zorg voor kwaliteit rond de tafel.

hoezozwijnenbal

Onthoud je van opmerkingen naar de tegenstander en de meegekomen supporters.
Een goede speler benut alle!! informatie in positieve zin voor zijn/haar spel. Een negatieve sfeer belast de hele avond. Een goed gesprek met uitleg kan veel verduidelijken. Daarna moet het over zijn. Het kan en moet een plezier zijn om deel te nemen aan een biljartwedstrijd, samen met sportieve tegenstanders. Met zekerheid kan gesteld worden dat er maar 1 team kampioen kan worden.

De consumptieve rekening samen betalen, is een vorm van een sportieve verbondenheid.
Zijn er belangrijke redenen om het niet te doen, dan is dat uw goed recht.

Elke tegenstander gaat van huis met de ambitie om een winstpartij te realiseren.
Als het duidelijk anders loopt, moet dat innerlijk geestelijk verwerkt worden. Bij het analyseren van een verlies partij kun je terugvinden wat de redenen kunnen zijn voor je tekortkomingen. Techniek, motivatie of wedstrijdspanning.

Er zijn talloos veel spreuken over biljarten, maar de volgende is de belangrijkste.
“De verliezer bepaalt het genoegen van de winnaar” (Leer sportief verliezen!) Als je beter was, heb je de hele partij de kans gehad om dat te tonen. De tegenstander verdient een goede hand en felicitatie, waarbij je elkaar aankijkt. Het overkomt sommigen, een slap handje met een wegkijkende tegenstander.

Doe niets en zeg niets, wat de tegenstander stimuleert om beter in zijn spel te komen.
Een bijzonder fraaie carambole mag ook een tegenstander wel waarderen. Een biljartwedstrijd is een sport(tief) gebeuren. Daarbij past ook waardering.

Respecteer de arbiter die jullie wedstrijd met zijn aandacht en zorg belangstellend omlijst.
Een goed arbiter is betrokken bij de wedstrijd. Voorkeur is dan uit den boze. Hij/zij kan door attent sportief arbitreren de wedstrijd positief beïnvloeden.

De slechte elementen op een speelavond zijn: haast, twijfel, overmoed en verwijten.
Als je na een wedstrijd precies weet hoe het kwam, dat het mis ging, dan was het misschien al tijdens de partij mogelijk om het tij te keren. Een korte pauze kan wonderen doen, door goede voornemens boven te halen.

Ontspanning, voldoende tijd, een fris gevoel en een lievelingskostje vooraf helpen echt.
In de middaguren al uitkijken naar teamleden, wedstrijdavond en tegenstanders, past in een goede voorbereiding. Haast gaat ten koste van de gewenste ontspanning.

Heel veel biljartsportplezier toegewenst op jullie biljartavond, samen met uw tegenstanders. Het is uiteraard geheel aan u, maar probeer de volgende stelregel in acht te houden:

geendrank

Tijdens biljartwedstrijden geen alcohol!!
Probeer voor en tijdens uw partij liefst geen of zo weinig mogelijk alcohol te nuttigen. Alcohol beinvloed absoluut het concentratievermogen en uw motoriek en zal hoe dan ook ten koste van uw spel gaan. Wilt u het beste uit uw spel halen, stel het biertje of borreltje dan uit tot ná uw wedstrijd.

Tot een volgende keer maar weer.

Cas Juffermans – Oegstgeest.