15. Verzamelen via hoek

De hoekstudie biedt de mogelijkheid om een ongunstige situatie aan te pakken. De aanspeeldikte op de tweede bal is variabel. Dat is om de juiste plek op de lange band te kunnen bereiken. Het beeld vertekent een beetje. De tweede bal wordt beheerst geraakt om in de verzameling te rollen. Er is een klotsrisico. Dat moet je over hebben voor een goede vervolgsituatie. De studie is de moeite van het inoefenen waard.

CasOefeningHoekstudieVerzamelen01
CasOefeningHoekstudieVerzamelen02