21. Training: Halfvol aanspelen vanaf acquitplek

De acquitplek biedt goede mogelijkheden om oefenstof in te brengen.
De aanspeelafstand is groter dan normaal. Dat maakt zuiver aanspelen op bal twee moeilijker.

In de tekening wordt gebruik gemaakt van de drie acquitpunten, zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde (afstootplek). Links of rechts en het centrale acquitpunt. Aan de zijkant staat de aanspeelwijze aangegeven.

Het kan natuurlijk allemaal anders.
Mijn voorliefde in de training gaat uit naar een optimaal gebruik van het halfvol aanspelen op de tweede bal. Een beter aanspeelpunt op de tweede bal is niet voorhanden.
Vanuit dat perspectief pas je je dan aan, om de goede uitrollijn naar drie te vinden.
Effect op links of rechts, liefst op de hartlijn aanbrengen. Het kost toch al genoeg moeite
om alle stootinvloeden op de stootbal te kennen en op een goede wijze toe te passen.

Vooraf wel even testen, of je inderdaad gecontroleerd rustig kunt aanspelen op de tweede bal. De afstoot moet op het centrum van de hartlijn, of lichtjes erboven (1/2 cm). Uitval naar de korte band is dan ongeveer 40 graden.

Ik matig me geen oordeel aan over de kwaliteit van het gebruikte materiaal. Daar kunnen jullie ter plekke zelf het beste kennis van nemen.

De derde bal is met enige ruimte gesitueerd in de hoek bij markeringspunt 41 (zie schema).
Veel plezier met het inoefenen en uitproberen van bijgevoegde stootbeelden.

Bij A. ben ik bewust niet uitgegaan van de gebruikelijke afstoot. Dat past niet in dit groepje
oefenstoten. Halfvol aanspelen op twee, in verschillende situaties, dat is de oefenopdracht.

Cas Juffermans.

BiljarttrainingmetCas-Acquitstootmodel
BiljarttrainingmetCas-Acquitstootmodel2