23. Als het vast ligt

Er zijn biljarters die bevreesd zijn voor biljartballen die tegen de band vast liggen. In het ergste geval liggen beide ballen tegen de band vast. Daar kan men niets mee. Toch valt dat wel mee.

Op onderstaande tekening zijn er vier mogelijke oplossingen gegeven. De meest verrassende vind ik, de klots naar bal drie. Wel aanspelen op hoeksplitsing. De stootbal rustig rollend wegsturen, met een afstoot, net boven de hartlijn.

Zij die bekend zijn met het begrip hoeksplitsing, zullen weinig moeite hebben met de doorschietstoot. Het mikpunt ligt deze keer op de achterzijde van de tweede bal.

Het moeilijkst is de dunne bal. Even te dik aanspelen en de verende aanspeelbal duwt uw stootbal klotsend weg. Dun aanspelen, zodat de tweede bal feitelijk miniem bespeeld wordt.

De trekstoot, met gebruikmaking van hoeksplitsing, zal voor de meeste biljarters weinig problemen opleveren. Van tijd tot tijd moet dit stootbeeld wel even onder handen genomen worden. Het mag in de wedstrijd geen problemen meer voor u opleveren. Klik hier om uw geheugen over hoeksplitsing nog eens op te frissen)

Met hartelijke groet. Cas Juffermans te Oegstgeest.

CasOefeningAlshetvastligt