28. Anders, maar bruikbaar en Zomeroefenstof


Er zijn in deze kleine studie een aantal voorbeelden weergegeven, die bekend zijn.
De oplossingen zijn wisselend. Afhankelijk van inzicht en techniek wordt er gezocht naar een mogelijkheid om tot carambolage te komen. We geven u een mogelijke aanpak.

Persoonlijke keuzes met een goed resultaat en een grote speelzekerheid zijn het beste.
De tekeningen vormen slechts een speelse greep in de eindeloze reeks mogelijkheden.
Een biljarter moet zijn spelzwakheden mijden (en trainen) en zijn sterke kanten etaleren.
Kijken naar het spel van een ervaren goede biljarter, kan zeer leerzaam zijn.
Hun zienswijzen, aanpak, afstoot en gekozen speeloplossingen zijn soms verrassend.

A) De vrij liggende tweede bal biedt de mogelijkheid om direct naar de derde bal te gaan.
De tweede bal komt over lang-kort-lang in een verzameling aan de band rollen.
De oplossing kan ook gezocht worden in de afgebeelde uitwerking.
Dan speelt u de stootbal eerst naar de korte band. Van daar kaatst de stootbal naar drie.
Bal twee steekt over onder een hoek en kaatst over twee banden in een verzameling.
Het resultaat is min of meer gelijk. Het scheelt een balcontact met de band en een
rechtere (minder hoek) aanrollijn naar de verzamelpositie bij de lange band.

B) Een bekend geval. Toch zijn er nog te veel spelers die de oplossing niet zien.
Speel de tweede bal vol aan, met een afstoot op de hartlijn.
De aangespeelde tweede bal wordt onder druk in de korte band geduwd.
De verende korte band duwt de aanspeelbal een beetje het speelvlak op.
De stootenergie is grotendeels overgenomen door de aanliggende derde bal.
In een rechte lijn rolt de derde bal kaatsend naar de lange band en keert terug.
De stootbal is nagenoeg op de plek aan de korte band blijven liggen, na het balcontact
met de tweede bal. Dit leidt tot een eenvoudige carambole aan de korte band.

C) Deze positie vraagt enige technische vaardigheid, om een pikeerstoot interieur te maken.
De keu verticaal onder een hoek van 85 graden plaatsen. De afstoot is, kijkend naar
het speelvlak van de stootbal, dat de speler kan zien, met links effect onder de hartlijn.
Na contact met bal twee rolt de aanspeelbal weg, langs de derde bal.
De stootbal loopt een klein stukje het speelvlak op, door de stootdruk.
Nadat de voorwaartse druk is uitgewerkt, komt het meegegeven zijeffect tot uitwerking.
Als er met controle en technisch goed wordt afgestoten, is ‘t een fraaie bal.

CasZomer-07

De competitie komt in de eindfase. Andere zaken beginnen meer aandacht te vragen.
Afronden, rust nemen en na enige tijd opnieuw de training hervatten. Dat is de planning.
Om soms al een beetje weer te gaan oefenen, zijn wat stootbeelden bijgevoegd.
Elke situatie is voor meerdere uitleg vatbaar. Mijn willekeurige keuze ziet u op papier staan.
Sommigen kunnen er mee uit de voeten. Anderen zien het soms duidelijk anders.
Veel plezier er mee en een prettige zonnige zomer toegewenst. Met of zonder biljarten.

Met hartelijke groet,
Cas Juffermans te Oegstgeest

CasZomer-05
CasZomer-06