36. Het een, het ander, of samen

Het een, het ander, of samen

(laken ligt 6 mnd.- pomerans is 2 jr. – ballen 2 jr. oud)

Om te beginnen even een paar geheugensteuntjes terughalen in uw gedachten.
Een halfvol aangespeelde bal (hier vanuit punt 3) wijkt altijd dertig graden uit. De stootbal wijkt, na balcontact met twee, vijf en veertig graden uit. Wel afstoten in het midden van de stootbal op de hartlijn. Dat is lager dan je denkt. Je kijkt als speler schuin omlaag naar de stootpositie.

Als je vanaf de zijkant naar de situatie kijkt, dan blijk je dikwijls te hoog af te stoten. Even oefenen en uitproberen helpt wel. In de tekening is dat terug te zien bij de uitval naar het getekende punt A2. Invalshoek en uitvalshoek, zonder aanvullend effect, lijken veel op elkaar. De uitvalshoek is een paar graden hoger, gelet op de loodlijn naar de band. Je komt met de uitrollijn uit op punt 23, midden op het biljart Een logische kaatsing.

Geef je topspineffect op de stootbal, dan kom je uit bij punt bandpunt A1. Wil je vanuit A2 uitdraaien naar punt 33 op tafel, dan is aanvullend effect nodig. Een millimeter aangebracht zijeffect veroorzaakt onder gunstige omstandigheden een extra wijking van drie graden. Is de inval op de band vlakker, dan krimpt de invloed van het meegegeven effect naar twee of zelfs een graad per millimeter effect, op de eerste band.

De grotere invalshoek op de tweede band maakt daar het meegegeven effect zichtbaar. Dat is voor een later artikel interessant om uit te werken in een verduidelijkende tekening van een spelsituatie. Mijn intentie voor dit artikel is anders gericht. Een verruiming van de wijking kan behalve met zijeffect op de stootbal, ook gerealiseerd worden met een aanpassing in stoothoogte. Technisch gesproken is dit lastig in te schatten voor beginnende biljarters in ontwikkeling.

Het zijeffect is goed terug te lezen in het rolgedrag van de stootbal en technisch inzichtelijk makkelijker uit te voeren. Bij afstoten op hoogte krijgt de stootbal direct een andere uitvalshoek. Om een verruiming van vijftien graden te realiseren, moet er (1 mm. effect veroorzaakt 3 graden wijking) dus vijf millimeter dieper worden afgestoten. Vijf millimeter onder de hartlijn. Er is geen extra wijking, na contact met de lange band bij B. De invalshoek is nu gelijkend op de uitvalshoek. Los van een lichte verruiming van de uitvalshoek, veroorzaakt door de richting van de stootbal, het gewicht van de bal en de wrijving van de aanrollende bal op het laken van de band. Dat zie je ook terug in de uitrollijn naar C. Bij een afstoot op een centimeter onder de hartlijn, veroorzaak je een extra wijking van dertig graden ten opzichte van de standaarduitvoering op de hartlijn. De stootbal wijkt nu uit naar de verre hoek bij E. Aan u de keuze.

Spelen met aanvullend zijeffect, als de natuurlijke uitval, bij halfvol aanspelen niet voldoende is, of de stootbal direct meer zijwaarts slepen en natuurlijk laten kaatsen. Let wel, dat we uitgaan van een standaardsituatie. Alle varianten vragen om aanpassingen naar keuze. De zelfde opbouw en uitwerking kunnen ook ingestudeerd worden voor drievierde en eenvierde vol aanspelen op de stootbal. Rustige persoonlijke trainingsuurtjes kunnen uw inzicht verruimen. Een mix van aanvullend zijeffect en aanvullend effect op hoogte is ook mogelijk, maar lastig voor beginnende biljarters in ontwikkeling. Over de kwaliteit van de omstandigheden waarin u kunt oefenen, heb ik geen enkele kennis. Dat wil in een aantal situaties nog wel eens van invloed zijn.

Probeer onder goede omstandigheden met goed materiaal uw kennis te verdiepen. De biljartsport kent veel geheimen die oplosbaar blijken te zijn. Daar moet u dan wel wat moeite voor doen. Voor mij is het een eindeloze bron voor telkens nieuwe ontdekkingen. Dat leidt dan weer tot artikelen, tekeningen en aanvullende speurtochten. Als u er iets aan heeft, dan doet me dat plezier. Als u er niets aan heeft, laat het dan rusten. Ga niet trainen en studeren boven uw mogelijkheden. Pas uw training aan. Doe er af en toe iets nieuws bij om met meer inzicht, kennis en kunde uw sport te beoefenen.

Met hartelijke groet. Cas Juffermans te Oegstgeest.

Cas36_02
Cas36_01