52. Het kan raar lopen

Een eenvoudige bruikbare goed bespeelbare situatie verandert in een probleem als we onnadenkend de carambole maken en zien dat beide aangespeelde uiteen rollen. We komen tussen aanspeelbal en raakbal te liggen. Dat heb ik voor U getekend in bijgevoegd positieblad met oefenstof. De stootbal is gecentreerd in het midden van de tafel op markeringspunt 23. We werken de zaken af, per positie, van rechts naar links. De derde bal is vast gesitueerd op plek 34. Voor de aanspeelbal geef ik de posities op in volgorde van uitwerking. De corresponderende plek noem ik vooraf, om aan te geven hoe die positie zinvol bespeeld kan worden.

Bal 2 ligt op plek:

  • 19/20 – Op 3/4 vol rechts aanspelen, afstoten op trekstoothoogte, met 3/4 rechts effect. De stootbal naar de lange band brengen en rustig uitrollen naar bal drie.
  • 14/15 – Op 1/2 vol aanspelen op rechts, op rolstoothoogte, met 2/3 rechts effect.
  • 09/10 – Een uitzondering op de andere speelwijzen. Eenmalig spelen we nu een keer aan vanaf positie 23 naar 34!!!. Spelen naar positie 9/10 is te riskant met lange band en korte band dicht in de buurt. Dat leidt tot een klots. De aanspeelbal iets dikker aanspelen dan halfvol op links. Afstoten op rolstoothoogte, met voor drievierde effect op links. De stootbal komt via punt 9 naar 9/10 aanrollen. De aanspeelbal komt uitrollen naar punt 20. Leuk resultaat.
  • 09/–   – Op 1/2 rechts aanspelen, op rolstoothoogte, met 2/3 links effect.
  • 08/–   – Links 1/2 vol aanspelen, afstoten op rolstoothoogte, zonder aanvullend zijeffect.
  • 07/–   – Op 3/4 vol rechts aanspelen, afstoten op rolstoothoogte, met 0.5 cm rechts effect.
  • 06/07 – Rechts 1/2 vol aanspelen, op rolstoothoogte afstoten, met voor 2/3 rechts effect.
  • 11/12 – Op 1/4 vol rechts aanspelen, afstoten op amortilijn, met 3/4 links effect.
  • 16/17 – Op links 1/2 vol aanspelen, afstoten op de hartlijn, met voor 2/3 links effect. Voor de zekerheid: 2/3 effect of aanspelen op – 1 cm uit het midden van de bal.

Rolstoothoogte = 1 cm boven de hartlijn.
3/4 effect of aanspelen op 1,5 cm uit het midden van de bal.
1/4 vol aanspelen = 1,5 cm buiten mikpunt halfvol.
+ 0,5 cm meer effect dan aangegeven.
– 0,5 cm minder effect dan aangegeven.

Het kan raar lopen