24. Naar een wedstrijd toe leven.

biljartenmetcas

Om een goede wedstrijd te kunnen spelen is wel enige voorbereiding nodig.
Zo is het verstandig om in de trainingsuren vooraf nog even een zwakte in uw spel onder handen te nemen. Een fout minder in uw spelbenadering levert al gauw een flinke verbetering van het resultaat op. Vergeet niet, dat u ongemerkt herhaaldelijk in de zelfde val trapt. Een foutenanalyse, gemaakt door uw teamgenoten kan zeer leerzaam uitpakken. Dikwijls blijkt het zelfde type stootbeeld voor moeilijkheden te zorgen.

biljartronde

Een linke misser kan ook het schietje na een zeer moeilijk opgelost stootbeeld zijn. Al uw concentratie wordt aangewend om een groot probleem tot oplossing te brengen. U wilt immers aan tafel blijven, anders gaat uw recht op voortzetting van de serie verloren. Feitelijk is elke misser een geschenk aan de tegenstander. Hoe moeilijk ook, hem is niet kwalijk te nemen dat daar optimaal in dank gebruik van gemaakt wordt. U rest niets anders dan te wachten op een gelegenheid om de opgelopen schade te herstellen door uw spel.

Na een fraaie carambole vanuit een zeer moeilijke positie, bent u geneigd om even te ontspannen. Juist dan kunt u de mist in gaan door een onverwachte eenvoudige misser. Ga na een fraaie carambole even geestelijk bijtanken, door een slokje te nemen of uw materiaal te verzorgen. Probeer hoe dan ook de tijdelijke euforie achter u te laten. Begin opnieuw en concentreer u op de eenvoudiger voortzetting.

Juist een simpele trefzekere carambole laat het toe even bij te komen en wat tijd te nemen. De waarde van een eenvoudige carambole is even groot als een complexe vijfbander met ingewikkelde rollijnen.

De temporisering in een gecontroleerde positie heeft als aanvullende invloed, de toename van de geestelijke belasting bij de tegenstander. U blijft immers moeiteloos aan tafel. Zijn kansen op een nieuwe beurt zijn voorlopig miniem te noemen. Dat heeft op den duur invloed op zijn wedstrijdbenadering. Het begint te dringen. Er moet iets gebeuren aan de achterstand. De tegenstander moet weten dat hij geen kans maakt.

Dat alles is slecht voor een verzorgde heldere aanpak van de spelposities. Soms breekt het ritme, de zuiverheid in aanspelen of het meegegeven roltempo om tot verzamelen te komen. Twijfel over persoonlijke conditie, materiaal, omstandigheden en de vorm van de tegenstander kunnen de boosdoeners worden.

Het resultaat van teamgenoten kan inspireren, maar ook voor grote speldruk zorgen. In de wedstrijdopstelling voor aanvang moet daar wel rekening mee gehouden worden. Er is wel verschil tussen starten of afsluiten. Lust kan dan veranderen in last op de schouders. Spelen in teamverband vraagt van de toekijkende medespelers support voor de man aan tafel. Een echt goede oplossing of een fraaie serie mogen hoorbaar maar bescheiden gevierd worden. Dat gebeurt door vingerknippen, tikje op tafel of een beperkte opmerking. Zo voelen uw teammaten dat er meegeleefd wordt in hun pogen om tot winst te komen. Een kwalitatief goede wedstrijd met een mooi moyenne is de slagroom op de cake.

Een betere speler hoeft niet altijd mentaal sterker te zijn. De moed hebben om voor de afstoot te kiezen, na winst bij het trekken, getuigt van een goede instelling. Een goed begint is het halve werk, zegt het spreekwoord. Met de nastoot kun je nooit een wedstrijd winnen, hoogstens gelijk spelen.

Zolang u de ballen binnen de banden houdt, is bijna alles toegestaan. Let er wel op, dat je je speelkwaliteiten niet te grabbel gooit, door te reageren op het spel van de tegenstander. Leg je beste spel op tafel. De tegenstander moet dan maar zien, hoe hij of zij daar optimaal op reageert.

Ongeacht de uitslag, zeker is dat de winnaar altijd gelijk heeft. Een goed arbiter probeert beide spelers optimaal te begeleiden in hun streven om een mooie partij op het laken te realiseren. Dat vraagt de inzet van alle betrokkenen; speler, arbiter, schrijver en publiek. Een spannende wedstrijd is een feestavond. Besef wel, dat jullie tegenstanders met de zelfde intenties van huis zijn gegaan. Willen winnen. Dat is inherent aan competitieve sporten en spelen. Een goed verliezer bepaalt het genoegen van de winnaar.

Zorg vooraf dat uw materiaal perfect in orde is. Dat moet.

Tot een volgende keer maar weer.

Cas Juffermans – Oegstgeest.