44. Biljarten in de toekomst

Biljarten in de toekomst.

De oudste geregistreerde sportresultaten ter wereld gaan over biljarten. West Europa was daarin de koploper, met landen als Frankrijk en Engeland. De sport verspreidde zich over de wereld, met als gangmaker in het driebandenspel, de Verenigde Staten. Pool en snooker vormen aangepaste speelvormen van het oorspronkelijke grondbiljarten/paille mall. De Engelsen ontwikkelden het snooker vanuit de militaire officierswereld van Engelsen in India. Zij brachten pool en pyramid samen. De Amerikanen kwamen als eersten met de biljart poolvorm, in regelgeving en materiaalaanpassingen.

Vanaf de tachtiger jaren is de verminderde belangstelling voor carambolebiljarten goed merkbaar. Het ledental van bonden en organisaties neemt af. Welstand en de impact van mediale ontwikkelingen beperken de bereidheid om goed te leren biljarten. Jongeren kunnen onvoldoende tijd en moeite opbrengen om over geruime tijd het moeilijke biljartspel onder de knie te krijgen. Sport en spel moeten voor hen snel tot resultaat leiden en makkelijk te leren zijn. Bovendien is het aantal mogelijkheden om sporten of spelen te beoefenen, explosief gestegen in de laatste decennia.

Het aantal biljartgelegenheden neemt gestadig af, omdat de benodigde ruimte niet voldoende rendeert. Een paar restauranttafeltjes leveren meer op. Ontwikkelingen, studie, werk en carrière beperken tijd en mogelijkheden voor jongeren. De gemiddelde leeftijd van de biljartclubleden in Europa neemt snel toe.

Mondiaal neemt de belangstelling vooral in de Westerse wereld af. In Aziatische landen is een zeer sterke toename te constateren van het aantal verenigingen en speelgelegenheden. De volksaard toont dat Aziaten bereid zijn om zeer veel oefentijd besteden om een sport of spel goed in de vingers te krijgen. Met deze kennis in gedachten is het niet moeilijk om te begrijpen, dat we de slag om de toekomstige topspelers geleidelijk maar gestaag gaan verliezen. De snookerwereld en het carambole driebanden vertonen beide alle tekenen van de tijd. Over tien jaar zijn de erelijsten merendeels gevuld met de namen van Aziaten.

Het aantal oudere recreatieve biljarters in Nederland is aanzienlijk. Voor hen worden er ook landelijke finales en kampioenschappen georganiseerd. Verschillen in bestuurlijke zienswijzen en het uiteenvallen van de groep top driebanders is niet bevorderlijk voor de kwaliteit en samenhang in landelijke en internationale organisaties.

Financieel gewin is hierin van grote invloed. Elders zijn de verdiensten ruimer,  als topsporter in de biljartsport. Naar mijn mening is de carambole biljartsport bezig met een dalende lijn, gelet op publieke en mediale belangstelling, verminderde (bonds)leden toestroom en belangstelling vanuit de jeugd.

De van oudsher bekende caramboledisciplines, zoals bandstoten en kaderspelen verliezen terrein. De sportprogramma’s op televisie kiezen voor volkssporten, zoals voetbal, wielrennen en schaatsen. Het is niet anders!

Laten we er, zo lang het ons gegeven is, het beste van maken en genieten van de biljartsport als individu of als clublid binnen een overkoepelende organisatie. Niets is voor eeuwig. Tijden veranderen.

Tot een volgende keer maar weer.
Cas Juffermans – Oegstgeest.