Sponsoractie groot succes

De Covid sponsoractie opgezet door Ben Duivenvoorde om additionele inkomsten te genereren voor de stichting tijdens de lockdown is een groot succes gebleken. Door leden van de verschillende verenigingen en biljarters die het centrum een warm hart toedragen zijn er uiteindelijk ruim xx solidariteitbiljartsballen gekocht.

De stichting dankt iedereen die een sponsorbal heeft gekocht en met name dank voor Ben Duivenvoorde voor het idee en de organisatie.